Dünyada Teknoparklar

Teknoparklar, teknoloji geliştirme, uygunluk modelleri; sadece teknopark modelinin üretiminin eski haline getirilmesi, söz konusu teknoloji geliştirme çalışmaları konusunda bilinçli olarak tasarlanması ve bir sisteme oturtulmuş olmasıdır. 

Teknoloji gelişiminin farklı yollardan sağlandığı iki sayfada örneklenebilir. 

Bunlardan birincisi, önemli ekonomi merkezlerinin etrafında çıkmış şehir modelidir: 1770'de Manchester, 1900'de Detroit, 1950'de Glaskov. İkinci örnekte, yeni mimari tasarımlar için büyükşehir şehirleri: 1880-1914 arası dönemin Silikon Vadisi'ne kabul edilen Berlin, buna klasik örnekğidir.

Bilginin yeni teknolojiye sahip olmasının faydaları, bilginin ticarileştirilmesi ile ilgili teorik bilgi ile birlikte gelen teknopark uygulamasında yenidir. Bilindiği gibi 1970'ler sonrası ağırlaşarak ekonomik maliyetlerle ilgili politikalar, üniversiteler ve araştırma kurumları Ar-Ge kullanımıyla ilgili gelişmeler, finansal işler, işsizliğin giderilmesi, mülkiyeti ve bilime üretimi üretmekteyiz. 1980'ler sonrası dönem yüzdesi oranları

Dünyadaki Teknoparkların Gelişimi

Endüstri devriminden sonra teknolojik ilerlemeler ve yapılan buluşmalarda bir yanda yaşam refah düzeyini artırılmıştır. 

İlk teknoparklar ABD'nin Kuzey Kaliforniya'da 1952 yılında Standford Araştırma Parkı (Silikon Vadisi) adıyla ve Kuzey Karolina eyaletinde 1959'da Araştırma Üçgeni Parkı adıyla kurulmuştur. Kurulan bu teknoparklardan sonra teknoparklardan sonra değişim derecesi ve ilgi yayılmıştır. 1970'li yıllarda kirletici malzeme ve çelik boyutlara ulaşan işsizliktir. 

ABD'den sonra teknoparkların kurulduğu ikinci ülke İngiltere'dir. 1972 yılında Edinburg'da Heriot-Watt Üniversitesi teknoparkı ve Cambridge'de Cambridge Teknoparkı kuruldu.

1980'li yıllara gelindiğinde tüm dünyada 12'si ABD, 7'si Fransa ve Belçika, 2'si kağıt olmak üzere 21 tane teknoparkıyla görülmüştür. 

İtalya'da endüstri politikaları oluşturmaya başladıktan sonra, 1980'lerde teknemarkıyla ilgili kısımların ilk kez başlatıldı. Bari'de ve Trieste'de kuruldu. 

Almanya'da teknopark kurulu 1978'de başladığı Berlin Teknik Üniversitesi 1978'de başladı. 1983 yılında Berlin'de Girişimciyi Destekleme Merkezi kuruldu. Bunu Aachen'de kemikten ikinci teknoloji merkezi izlemiştir.

Fransa'da ilk teknopark girişimi konusunda en gelişmiş teknoparkı olan Sophia Antipolis'tir. 1972 tamamlandı. 

Japonya'da 1980'li yıllarda atılan teknopolis fikri 1990'lı yıllarda yaşama geçirilmiştir. Bu fikrin ortaya atılmasındaki en önemli amaç yöresel ve bileşik kalkınmadır.

Rakamlarla Dünyadaki Teknokentler

• Dünyadaki teknokentlerin sayısı kuluçkalarla beraber 4000'in kalabileceği. 
• Bu Teknokentlerin bulunduğu 80'li yılların ikinci yarısında kuruldu. 
• Bu Teknokenlerin% 83'ü karınca gütmeyen özelliklerdir. % 62'si ile kuluçka birimindedir,% 70'i kamu yatırımımı ile yapılmıştır,% 73'ü arsa kiralayarak kendini idame ettirmektedir. 
• Teknokent firmalarının% 26'sı bilişim kabloilerinde,% 20'si biyoteknolojide,% 19'u elektronik,% 8'i çevre,% 6'sı ileri malzeme,% 5'i kimya,% 9'u tarım ve% 7 ' si diğer sektörlerde faaliyet yapılması. 
• Teknokent şirketlerinin% 51'i hizmet,% 18'i sanayi ve% 26'sı ar-ge Şirketi olarak tanımlanmıştır. 
• Teknokent şirketlerinin% 89'u KOBİ imaldir.