Türkiye'de Teknoparklar

Türkiyedeki Teknoparkları özellikleri ve ilgi alanlarına göre sıraladık. 2001 yılından itibaren hayatımıza girmeye başlayan ve bugün sayıları 52ye ulaşan Teknoparklar ve Teknokentler, an itibariyle 40 binden fazla personele istihdam sağlıyor. Bu Teknoparklarda yürütülen toplam Ar-Ge projesi sayısı ise 30 bin 317. Dünyada bine yakın teknopark bulunuyor, bu sayı kuluçka merkezleriyle birlikte 4 bine ulaşıyor. Türkiye’de de 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile kurulmaya başlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı bugün 64’e ulaştı. Bunlardan 52 tanesi faaliyette. Bu 52 teknopark/teknokent 4 binin üzerinde firmaya ev sahipliği yapıyor, Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla’ya, teknoloji girişimciliğine, üniversite-sanayi iş birliğine ve istihdama çok ciddi katkılar sağlıyor. Ayrıca global firmaya dönüşme potansiyeli olan birçok start-up firmaya da destek oluyor. Teknokentlerde başta yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri, elektronik, makina ve teçhizat imalatı olmak üzere, uzat, tarım, medikal, enerji, kimya, gıda, savunma, otomotiv gibi birçok sektörden firmalar Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Tüm teknoparklar 2017 yılı Şubat ayı sonu itibariyle toplam 41 bin 720 personele istihdam sağlıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı ise 30 bin 317 adet. Teknoparklardaki şirketlerin yaptığı teknolojik ürün ihracatı Şubat 2017 itibariyle 2.4 milyar dolara ulaştı. Yabancı sermaye açısından baktığımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 185 adet yabancı/yabancı ortaklı firma yer alıyor. Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 640. Başvuru süreci devam eden patent sayısı da bin 121.
*ODTÜ TEKNOKENT 1.1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTI 125 bin metrekare kapalı alana sahip olan ODTÜ Teknokent’te 300’ün üzerinde firma Ar-Ge çalışmalarını yürütüyor. ODTÜ Teknokent Türkiye’nin ilk teknokenti. 1992 yılında KOSGEB işbirliğiyle açılan ODTÜ TEKMER, 2000’de ODTÜ Teknokent’e evrildi. ODTÜ Teknokent’te 2003 yılında toplamda 80 şirket faaliyet gösterirken, 2007 yılında bu sayı 180’e, 2014’de 300’e, 2016’da 330’a ulaştı. Teknokent’te 5 bin 500’ün üzerinde personel istihdam ediliyor. Akademik bilgi altyapısı ile sanayinin yetenekli ve yaratıcı iş gücünün bir araya geldiği ODTÜ Teknokent’te yer alan şirketler 2016 itibariyle 10 milyar TL’nin üzerinde teknoloji satışı ve 1,1 milyar doların üzerinde teknoloji ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.

*YILDIZ TEKNOPARK

SON 5 YILDA 2 KAT ARTTI:Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa ve İkitelli yerleşkelerinde faaliyet gösteren Yıldız Teknopark, 250 Ar-Ge firmasına destek veriyor. Bununla birlikte 56 kuluçka firması ve 5 binden fazla Ar-Ge ve yazılım personeliyle firmaların üretim ve gelişim potansiyelini arttırıyor. Türkiye’de son 5 yılda teknopark sayısının 2 katına çıktığını ifade eden Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Aynı dönemde teknoparklarda faaliyette bulunan Ar-Ge firmalarının sayısı yüzde 112, bu firmalardaki Ar-Ge personeli sayısı yüzde 80, Ar-Ge projelerinin sayısı da yüzde 97’lik bir artış kaydetti. Böylelikle Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa göre kurulan ve inovatif girişimleri buluşturan teknoloji merkezleri olan teknoparklar, hem girişimcilere, hem üniversitelere, hem de ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmadaki lokomotifi haline geldiler” diyor.

*İTÜ ARI TEKNOKENT

2500 PROJE HAYATA GEÇİRDİ:İTÜ ARI Teknokent, İTÜ’nün tarihsel misyonuna uygun olarak Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknolojik birikimini güçlendirmek ve teknolojik girişimlerin başarılarına katkı sağlamak amacıyla 2002 yılında kuruldu. Ülkemizde teknokent yapılanmalarının ilklerinden biri olan İTÜ ARI Teknokent, geride bıraktığı 15 senede, gerçekleştirdiği yatırımlar, öncü projeler ve programlarla, ülkemizde teknokent yapılanmalarının öncüsü ve rol modeli oldu. İTÜ ARI Teknokent’in Ayazağa Kampüsü’nde toplam 120 bin metrekarelik kapalı alan içinde 10 binası yer alıyor. 239 teknoloji şirketi, 6 bin 290 çalışan ile 148’i patentli 2 bin 500’ü aşkın projenin hayata geçirildiği İTÜ ARI Teknokent, her ölçekte firmayı desteklediği gibi sıfırdan girişimlere de destek oluyor.

*BOĞAZİÇİ TEKNOPARK

32 FİRMA YER ALIYOR:2010 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, deprem mühendisliği, medikal, iletişim teknolojileri, yazılım, tasarım, kimya gibi pek çok alanda 32 firmanın yer aldığı ofislere rekabet üstünlüğü sağlamak adına çalışmalar sürdürüyor. Şirketler için Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ında bulunmanın akademik ve teknik altyapı avantajlarını sunuyor. Teknoparkta yer alan firmalar laboratuar, toplantı odası, oturma alanı, altyapı, internet ve telefon ağı gibi iletişim hizmetleri, su, elektrik ve ısıtma hizmetlerinden yararlanabiliyor. Boğaziçi Teknopark’ın temel hedefleri arasında üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi olduğunu belirten Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Bülent Öktem, “Teknoloji odaklı firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek, firmalar ve kurumlar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak, nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek amacındayız” diyor. Boğaziçi Teknopark’ın kuruluşundan bu yana başarılı projelere imza attığını vurgulayan Bülent, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Örneğin teknoparkımızda bulunan REC Uluslararası Mühendislik, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği bölümü işbirliğinde, Abu Dhabi Emirliği Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi projesi kapsamında, ülkenin deprem tehlike, mikro bölgeleme ve sıvılaşma haritalarını başarıyla hazırladı. Gökdelen tipi yapılar için yapısal sağlık izleme sistemlerini tasarladı. Ülkedeki tüm bina tiplerini kapsayacak şekilde deprem riski ve kayıplarını belirledi. ENGY Biyoteknoloji firması da ‘Boğaz Sürüntüsünde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Tespiti İçin PCR Tabanlı Bir Kit Geliştirilmesi’ projesi ile gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.”

*BİLKENT CYBERPARK

3BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR: 2002 yılında kurulan Bilkent Cyberpark, bugün 3 binden fazla Ar-Ge çalışanı, 250’ye yakın teknoloji firması ile girişimcilik konusunda ülkemizin vizyonunu genişleten önemli teknoparklardan biri. Bilkent Cyberpark’ta şirketler kuluçka ve benzeri temel programlardan faydalanabilmenin yanı sıra, gelişen dijital teknolojilere göre mobil uygulama geliştirme, girişimcilik kampı, mentor destekli araştırma kapasitesi arttırma gibi alternatif ve detaylı programlarla iş geliştirmelerini bir üst seviyeye taşıyabiliyor. 13 binada 100 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Bilkent Cyberpark bünyesinde, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi, Bilişimsel Elektromanyetik Araştırma Merkezi, İleri Araştırmalar Laboratuarı, Ulusal Magnetik Rezonans Araştırma Merkezi, İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezi, Akustik ve Sualtı Teknolojileri Araştırma Merkezi ile Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Merkezi yer alıyor. Teknoparktaki firmalar ağırlıklı olarak bilişim teknolojileri, enformasyon ve yazılım alanlarında faaliyet gösteriyor. Onları elektrik-elektronik, telekom, uzay ve havacılık teknolojileri, savunma sanayii, medikal-biyomedikal sektörleri izliyor.

*GAZİ TEKNOPARK

EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR: Gazi Teknopark, 20 bin metrekare kapalı alanda sürdürdüğü çalışmalarıyla vergiye yönelik teşviklerin yanı sıra girişimlere altyapı zenginliği ve nitelikli destekler sunuyor. Düzenlenen yarışmalar kapsamında dereceye giren kuruluşlara maddi destek, ödüller ve benzeri teşvikler sağlanıyor. Ayrıca Gazi Teknopark bünyesinde girişimlere, iş yeri imkanı, eğitimler ve daha pek çok gelişime yönelik destekler sağlanıyor. Ankara’daki Gazi Üniversitesi bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyete başlayan Gazi Teknopark’ta 100’den fazla firma faaliyet gösteriyor. Gazi Teknopark bünyesindeki yaklaşık 300 kilovatsaatlik güneş enerjisi uygulaması örnek bir proje olarak dikkat çekiyor.

*ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT

YAZILIM FİRMALARI AĞIRLIKTA: Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Ankara Üniversitesi Teknokent, 2009 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. 4 bin metrekare alanla faaliyetlerine başlayan Teknokent, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, konferans salonu, yeni ofisler, sosyal alanlar ve benzeri ek bina ve alanların da katılımıyla bugün 15 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarına devam ediyor. 70’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği merkezde ağırlık yazılım firmalarında. Onu sağlık, tasarım, yer bilimleri, mühendislik ve tarımsal geliştirme çalışmaları yapan girişimciler takip ediyor.

*MARMARA TEKNOKENT

620 BİN METRE KAREDE İNOVASYON Üniversite, kamu ve sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olan TÜBİTAK Marmara Teknokent, TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde bulunuyor. 67 firma için yaptığı çalışmaları, 620 bin metrekarelik alanda gelişmiş transfer ofisi, kuluçka, ön kuluçka merkezleri ve daha pek çok teknik altyapıyı karşılayacak departmanlarıyla sürdüren TÜBİTAK Marmara Teknokent, burada inovatif çalışmalara yön veriyor.

*GAZİANTEP TEKNOPARK

2023’E KADAR TAM DESTEK İki ayrı bloktan oluşan Gaziantep Teknopark, toplamda 4 bin 250 metrekarelik bir kapalı yerleşkeye sahip. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Vakfı, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Gaziantep Teknopark, üniversitenin kampüs alanı içerisinde bulunuyor. Halihazırda 60’a yakın girişime destek veren Teknopark, yeni projelerle girişimlerin gelişimine ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. 2023 yılına kadar tüm vergilerden muaf olacak girişimcilere işbirliği platformu, danışmanlık, ulusal ve uluslararası fon ve hibe kaynaklara kolay erişim, altyapı ve lojistik destekleri sunuluyor.

*İSTANBUL TEKNOKENT

SAĞLIK GİRİŞİMLERİ ÖNCELİKLİ İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Teknokent, yine İstanbul Üniversitesi çatısı altındaki Tekmer ve Teknogirişim firmalarının haricinde 54 firmaya teknik altyapı ve gelişime yönelik stratejiler konusunda destek oluyor. Köklü geçmişiyle akademik birikimini firmalara aktaran İstanbul Üniversitesi, bunun sonuçlarını girişimcilere ve ülkemize ekonomik birer değer olarak kazandırıyor. İstanbul Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan İstanbul Teknokent, üniversitenin Avcılar kampüsünde faaliyet gösteriyor. 510 bin metrekarelik alanda halen 50 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar ağırlıklı olarak sağlık, bilişim, kimya, elektronik ve makine sektörlerinde faaliyet gösteriyor

*TEKNOPARK İSTANBUL

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ Teknopark İstanbul, İstanbul (İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi) Yüzde 45 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve yüzde 40 İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığıyla kurulan Teknopark İstanbul, farklı sektörlerden 125 firmaya destek veriyor. Bilim ve iş dünyası arasında en ideal etkileşim ortamını tesis etmek amacıyla çalışan Teknopark İstanbul, Pendik’te bulunuyor. 950 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk 3 teknoparkı arasında yer alan Teknopark İstanbul’un öncelikli sektörleri havacılık ve uzay, savunma sanayii, denizcilik, ileri elektronik, ileri malzemeler, endüstriyel yazılım ve enerji.

*DÜZCE TEKNOPARK

BÖLGENİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ Düzce Teknopark, üç farklı yerleşkede farklı sektörlerden girişimcilere en etkili desteği sunabilmek adına kuruldu. Düzce Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve TEM otoyolu güzergahında bulunan bu üç yerleşkede hizmet veren Düzce Teknopark, bölgenin teknoloji üssü olarak değerlendiriliyor. Düzce Üniversitesi bünyesindeki Düzce Teknopark, 2010 yılında faaliyete başladı. Teknopark bünyesinde makine, uzay, havacılık, yapı malzemeleri, tekstil, orman ürünleri, lastik ve yazılım alanında Ar-Ge yapan 19 firma faaliyet gösteriyor. 42 Ar-Ge personelinin çalıştığı merkezde 20 Ar-Ge projesi yürütülüyor.

*GOSB TEKNOPARK

ÖNCELİĞİ OTOMOTİV VE BİLİŞİM Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Tefen Endüstri Parkları’nın bir araya gelerek kurdukları GOSB Teknopark, 2002’de resmi olarak faaliyetine başladı. 120 bin metrekarelik alana kurulu GOSB Teknopark’ta 121 firma faaliyet gösteriyor. Bunların 95’i yazılım firması. Diğerleri ise Ar-Ge’ye yönelik prototip tasarımı, üretim ve geliştirmesi yapıyor. GOSB Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımı ise başta otomotiv ve bilişim teknolojileri olmak üzere robot otomasyonu, elektrik-elektronik, web tabanlı uygulamalar, alternatif enerji, hastane otomasyonu, medikal, biyomedikal, biyoteknoloji ve telekomünikasyon.

*SAKARYA TEKNOKENT

WEB TEKNOLOJİLERİNE YER VERİYOR 2009 yılında kurulmasının ardından 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Sakarya Teknokent, 50 bin metrekare alan içerisinde 3 binada hizmet veriyor. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Esentepe Kampüsü’nde bulunan Sakarya Teknokent, yaklaşık 50 firmaya destek veriyor. Sakarya Teknokent’te otomotiv, makine imalatı, gıda işleme makine teknolojileri, bilişim, yeni nesil web teknolojileri, elektronik otomasyon gibi sektörlere yer veriliyor.

*ANADOLU TEKNOLOJİ

ARAŞTIRMA PARKI 80 FİRMA FAAL ATAP, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Eskişehir Sanayi Odası ve odaya bağlı 15 şirketin katılımı sonucu kuruldu. 1996 yılında ilk hizmete başlayan ATAP, 510 dönümlük bir arazide faaliyetlerine ilk adımları attı. Kurulduğu günden bu yana bünyesindeki şirketlerin artmasıyla Yazılımkule adlı bir ek bina inşa edilerek, 2008’den bu yana şirketlerin kuluçkadan itibaren gelişimlerini destekliyor. Teknopark’ta 80’den fazla firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların faaliyet alanları yazılım, uzay ve havacılık, savunma sanayii, tasarım, ileri malzeme, biyoteknoloji ve medikal şeklinde dağılıyor.

*FIRAT TEKNOKENT

65 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR 2007 yılında kurulan Fırat Teknokent, girişimleri geliştiren teknolojik çözümlerin üretildiği önemli projeleriyle dikkati çekiyor. Özellikle FIRASET adlı projesiyle Elazığ’da bulunan KOBİ’leri destekleyerek, rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen Fırat Teknokent, onlara yeni stratejiler üretme konusunda alan tanıyor. Fırat Üniversitesi bünyesindeki Fırat Teknopark, 14 bin metre kare kapalı alanda, 43 firma ve devam eden 65 proje ile çalışmalarını sürdürüyor. Teknokentteki firmaların faaliyet alanları ağırlıklı olarak yazılım, bilişim, elektronik, mekatronik, biyomalzeme ve enformasyondan oluşuyor.

*TRABZON TEKNOKENT

DOĞU KARADENİZ GİRİŞİMCİLERİNİ DESTEKLİYOR 2004 yılında faaliyetlerine başlayan Trabzon Teknokent, Doğu Karadeniz Kalkınma Planı içerisinde bulunan illerden girişimcilere destek veriyor. Bu plan kapsamında, Trabzon Teknokent daha fazla girişimin geliştirilmesi ve Doğu Karadeniz’de girişimciliğin artması için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Teknokent’te 50 firma yer alıyor.

*MALATYA TEKNOKENT

ÇEVRECİ PROJELER BURAYA İnönü Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde bulunan Malatya Teknokent, 2009 yılında kuruldu. Üniversite ve sektörler arasında etkin iş birlikleri için çalışmalar yapan Malatya Teknokent, geliştirdiği teknoloji ve stratejilerin yanı sıra verdiği eğitim ve seminerlerle de girişimcilere ışık tutuyor. Malatya Teknokent’te Ar-Ge projesi olan, yazılım üreten, ileri teknoloji ağırlıklı ve çevreye zarar vermeden üretim yapan girişimciler yer alabilecek. Ayrıca banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, kargo, kafeterya ve KOSGEB ile TEKMER gibi özel ve kamu sektörü organizasyonları da bölgeye kabul edilecek.

*ANTALYA TEKNOKENT

İLERİ TARIM TEKNOLOJİLERİ İÇİN ÇALIŞIYOR Bilişim ve yazılımdan imalata, uzay ve havacılıktan gıdaya pek çok bilim, endüstri ve sanayi alanında faaliyetlerin gelişimini destekleyen, ülkemizdeki girişimlerin uluslararası bir vizyona sahip olması için çalışan Antalya Teknokent, şirketlerin gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu koçluk hizmetleri, bilginin ticarileşmesini sağlayacak yöntemler, pazar analizleri ve yeni pazar keşfetme sürecini en doğru şekilde yönetecek gelişmelere ışık tutuyor. Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Antalya Teknokent, 2004 yılından bu yana hizmet veriyor. Yaklaşık 70 şirketin faaliyet gösterdiği Antalya Teknokent’in öncelikli alanları, ileri tarım teknolojileri, tohum ıslahı, ileri gıda teknolojileri, medikal teknoloji, biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni üretim yöntemleri, bölgesel-sektörel gelişme planları, kalite geliştirme sistemleri, bilişim ve yazılım teknolojileri ile uzay teknolojileri şeklinde belirlenmiş.

*TEKNOPARK İZMİR

TÜRKİYE 4.’SÜ OLDU Teknopark İzmir, Türkiye’nin 4. teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan tahsisi ile İzmir’in önde gelen 21 kurum ve kuruluşunun ortaklığıyla 2002 yılında kuruldu; 2004 yılında ise faaliyetlerine başladı. Halen bölgesinde yer alan 149 yerli ve yabancı Ar-Ge firması, yaklaşık 750 Ar-Ge ve destek personeli, 300 milyon TL’yi aşan toplam cirosu, 20 milyon doları aşan ihracatı ve 16 patenti ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde Türkiye 4.sü oldu. Bünyesindeki firmaların sektörel dağılımları ise şöyle; yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre.

*GÖLLER BÖLGESİ TEKNOKENTİ

Göller Bölgesi Teknokenti, Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunuyor. 2005 yılında kurulan Teknokent, 82 bin 860 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Şu an bünyesinde 22 firma bulunuyor.

*MERSİN TEKNOPARK

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde bulunan Technoscope, sağlık, tasarım, enerji gibi daha pek çok sektöre yönelik girişimlerin gelişmesine destek veriyor. Bugün 600’ün üzerinde personeliyle Technoscope, bu gelişime ışık tutacak teknolojiler için çalışmalarını sürdürüyor

. *ERCİYES TEKNOPARK

Yaklaşık 80 girişimciye destek veren ve her geçen gün gittikçe büyüyen bir girişimci ağına sahip olan Erciyes Teknopark, gelişmiş kuluçka-sera ve altyapı hizmetleri, bölgedeki istihdamın artmasını sağlayan kariyer merkezi ve daha pek çok çalışmalarıyla dikkati çekiyor. İki yerleşke üzerine kurulu Erciyes Teknopark, toplamda 250 bin metrekareye yakın bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.

*ATA TEKNOKENT

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Erzurum ATA Teknokent, girişimcilere sağladığı teknolojik desteğin yanı sıra, sunduğu kolaylıklarla da sektörlere desteğini sürdürüyor. Kuluçka programı boyunca yeni kurulan girişimlerden 6 ay boyunca kira almayan Erzurum ATA Teknokent, sonraki 6 ay ise yüzde 50 indirim ile bu süreci girişimciler açısından kolaylaştırıyor.

*KONYA TEKNOKENT

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş yönetiminde, Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Konya Teknokent, Uluslararası Bilim Parkları Birliği’ne (IASP) üye olan ülkemizdeki üçüncü teknokent olma özelliğini taşıyor. Bugün kendisine başvuran 107 firma ile çalışmalarını devam ettiren Konya Teknokent, bu firmalarla birlikte ülkemizin üretim potansiyelini hızla yükseltmeyi sürdürüyor.

*PAMUKKALE TEKNOKENT

100’e yakın girişimci firmaya danışmanlık ve teknolojik altyapı desteği hizmeti veren Pamukkale Teknokent, ülkemizin Ar-Ge gücünü artıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve üretimle birlikte araştırma ve geliştirmeye yönelik teknolojilerle firmaları tanıştıran Pamukkale Teknokent, bilgi birikimini ekonomiye dönüştürüyor.

*TRAKYA TEKNOPARK

Yüzde 80 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü desteğiyle 2002’de çalışmalarına başlayan Trakya Teknopark, bugün 38 firmaya destek veriyor. Bölgede girişimciliğin artması ve Trakya Üniversitesi’nin köklü akademik birikiminin girişimler aracılığıyla ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen Trakya Teknopark, Ar-Ge projelerinin emek yoğun dönemlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

*ATA TEKNOKENT

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan Ata Teknokent, yerli girişimlerin dünya çapında farklı pazar alanında rakiplerini geride bırakacak teknolojilere sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Teknokent bünyesinde bulunan firmaların yüzde 51,6 gibi önemli bir kısmını yazılım firmaları oluşturuyor. Bu oranı, yüzde 6,5’er yüzdelerle enerji ve hayvancılık alanındaki firmalar izliyor.

*BİLİŞİM VADİSİ

Gebze Muallimköy’de bulunan, yüzde 35 TÜBİTAK desteği ile kurulan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümedeki yeni merkezi olarak tanımlanıyor. Toplamda 4 etapta tamamlanması planlanan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin uçtan uca ve entegre ilk kuluçka ekosistemi olarak dikkati çekiyor.

*BOLU TEKNOKENT

Türkiye’nin AR-GE ve teknoloji geliştirme potansiyelini ortaya çıkaran araştırma bölgelerinden Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Teknokent, bünyesinde bulunan turizm, bilişim teknolojileri, hayvancılık ve daha pek çok sektörden şirkete çalışmalarıyla destek veriyor. Teknoloji yoğun yatırımları artırmak ve doğru iş birlikleri için gerekli altyapıyı oluşturmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

*CUMHURİYET TEKNOKENT

Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Bilkent Siberpark işbirliğinde kurulan Cumhuriyet Teknokent, 2007’de faaliyete başladı. Kurulmasından bu yana şirketleri gelişime yönlendirdikleri akademik birikimle inşaat, veterinerlik, makine sanayi ve daha pek çok alandaki şirketleri pazarın önemli rakipleri haline getiriyor; KOBİ’ler ve yeni girişimlerin gelişim potansiyelini arttırmaya devam ediyor.

*ÇUKUROVA TEKNOKENT

Bölgedeki üniversite ve sanayi işbirliğinin en etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan Çukurova Teknokent, 2004 yılında Çukurova Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Gelişimin ve değişimin odak noktası olarak, ticari başarıyı artırmayı hedefleyen Çukurova Teknokent, TEYDEB destek programlarıyla üretim kalitesini yükseltecek gelişmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

*DEPARK

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sıralamasında, 2015 yılının birincisi olarak ödül alan, Türkiye’nin en önemli teknokentlerinden biri. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan DEPARK, iki farklı yerleşkede faaliyet gösteriyor. Teknopark sağlık temasıyla dikkat çekiyor

. *DİCLE TEKNOKENT

Dicle Üniversitesi’nde kurulan Dicle Teknokent, 2009 yılında faaliyetine başladı. Yaklaşık 300 dönümlük bir alan üzerine kurulu bu teknokent, 150 girişimci ve bölgelerde 750 kişilik istihdamını öngören çalışmalarını sürdürüyor

. *İDEEGE

Ege Üniversitesi ideEge Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2014 yılında Yaşam Bilimleri ve Sağlık temasıyla kuruldu. 2015 yılı başından itibaren girişimciler için ofis tahsis etmeye başlayan ideEGE, İzmir’in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

*HACETTEPE TEKNOKENT

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Hacettepe Teknokent, 2003 yılında faaliyete başladı. Toplam açık alanı 2 milyon 756 bin 617 metrekare olan Hacettepe Teknokent, bu yönüyle Türkiye’nin en büyük teknokentlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

*BİLİMPARK

İzmir’in tarım ağırlıklı teknokenti İzmir Bilimpark, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında faaliyetlerine başladı. İzmir’in Menderes ilçesinde Tahtali Baraj havzasına komşu olan İzmir Bilimpark, bölgedeki verimli arazilerde tarıma ve tarım ürünlerinin satışına kadar gelen sürecin yönetimi konusunda girişimlere destek veriyor.

*OSTİM TEKNOPARK

Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve TOBB ETÜ gibi pek çok üniversitenin ortaklığında faaliyet gösteriyor. Ortak üniversiteler ile sanayi sektöründen girişimcileri bir araya getiren OSTİM Teknopark, bölgesel, ulusal ve uluslararası teknolojik çözümler sunuyor.

*ŞANLIURFA TEKNOKENT

Şanlıurfa’da GAP bölgesindeki tarımsal faaliyetlerinin artmasına ve potansiyelinin gelişmesine destek vermek amacıyla Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Şanlıurfa Teknokent, girişimlere KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlardan aldıkları teşviklerle büyüme potansiyeli sağlıyor.

*YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT

2013 yılında faaliyetlerine başlayan YYÜ Teknokent, üniversite kampüs sınırları içerisinde bulunan teknoloji geliştirme bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 220 dönüm bir alanda 3 bin 450 metrekare kapalı alanı bulunan YYÜ Teknokent, bölgedeki Ar-Ge girişimleri arttırmaya yönelik projeler de geliştiriyor.