Kırıkhan Mensucat

Sürdürülebilirlik

Müşterilerle etkileşim

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenle var olacağımızın bilincindeyiz ve müşterilerimizin sahip olduğu markalarını koruma sorumluluğunu derinlemesine paylaşıyoruz. Çünkü şirketlerin itibarının en değerli varlığı olduğunun bilincindeyiz, müşterilerimizin itibarını artıracak şekilde işimizi özenle yapar ve bunun kendi itibarımızı da büyüteceğini iyi biliriz.
Müşterilerimizin yetkili uzmanlarıyla işbirliği içinde belirlenen siparişleri onaylar, ürün ve tedarik zinciri çözümlerimizle hızlı ve beklentilere uygun standartlarda ürünleri üretir ve teslim ederiz.

İş Ortaklarımız
Müşterilerimizi ve itibarımızı korumak için yönettiğimiz tüm süreçlerimizde, sahip olduğumuz paydaşlarımızı iş ortaklarımız olarak aynı değerde görürüz. Bu iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla olan işbirliğimizi ve ilişkilerimizin kalitesini koruyarak sürdürülebilirliği yürütürüz. Hammadde tedarik zincirleriyle bağlantılı riskleri ve sorunları çözmek için iş ortakları ve müşterilerle güçlü ve dayanıklı bağlar kurarak sahip olduğumuz kaynakları sorumlu kullanırız. Toplam kalite kültürümüz gereği; Çevresel, sosyal ve etik performans göstergelerine göre sürekli iyileştirme için çalışmak bizim işimizin önemli bir parçasıdır.

Çalışanlarımıza Bakışımız
İşimizin en önemli kaynağı insan kaynağımızdır.
Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvende olmasını sağlayarak, kendimizi iyi bir işveren markası olarak sürekli geliştiriyoruz. Biz motivasyonu yüksek çalışanlardan oluşan bir işyeri yaratmanın önemini biliyoruz.
Ortak belirlediğimiz değerlerimiz ve kurum kültürümüzle çalışanlarımızın kendini bir parçası hissedeceği bir aileyiz. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçları kadar, mesleki ve kişisel gelişimine de destek verir kurum içi öğrenme ve gelişim programlarıyla sürekli daha iyiye doğru iş arkadaşlarımızı teşvik eder, kurum olarak bu konuda gerekli fedakarlığı çekinmeden gösteririz.

Gezegenimiz
Gezegenimizi çocuklarımızdan ve gelecek nesillerden ödünç aldığımız bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkemiz ve dünyanın ihtiyaçlarına işimizle bir değer üreterek bir cevap verirken bunun gezegenin geleceği açısından olası tüm zararlı yan etkilerini azaltmaya dikkat ediyoruz.
İklim krizinin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkındayız, bunun etkisini azaltmak açısından gezegene karşı sorumluluğumuzun ve konunun aciliyetinin farkındayız.
Karbon emisyonlarımızı azaltmaya ve sağlam temellere dayalı bir anlayışla belirlenen hedef emisyon seviyelerini karşılamaya kararlıyız. Üretim süreçlerimizde olası iklim etkimizi en etkili şekilde azaltmamızı sağlayabilecek, çerçeve ve eylemleri belirliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşbirliği içinde olacağımız iş ortaklarımızı da bu doğrultuda seçiyoruz.

Kalite Kültürümüz
Global markalara hizmet veren bir firma olmak; onların kalite kültürünü iyi anlamayı, içselleştirmeyi ve taviz vermeden yerine getirerek sürdürebilmeyi gerektirir. Çünkü kalite kesintisiz ve bütüncül bir anlayışla ortaya çıkar.
Bağlı olduğumuz sistem gerekliliklerine, düzenlemelere, mevzuat ve kanunlara tam bir uyum içinde çalışırız. Müşterilerimize sunduğumuz değeri, iş mükemmelliği anlayışıyla yalın yönetim felsefesiyle, çevik ve standartlara uygun şekilde üreterek gerçekleştiririz. Bunu işimizin detayında ve bütününde sürdürülebilir bir şekilde yapmaya özen gösteririz.
Kırıkhan, gelecek nesillere hayatlarını refah içinde sürdürebilecekleri yaşanabilir bir dünya devretmenin bilinciyle hareket etmektedir. Şirket, bu çerçevede yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem vermektedir.
KIRIKHAN, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir bütün olarak ele almaktadır. Verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi hedefleyen KIRIKHAN, uzun vadeli sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği de faaliyetlerinde gözetmektedir. Mevcut kıt kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve dünyanın sürdürülebilirliği konularının yanı sıra küresel iklim değişikliği de dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli tehditlerden biridir. KIRIKHAN, sürdürülebilir bir dünya için bireylerin yanı sıra kurumlara da önemli görevler düştüğüne inanmakta ve çalışmalarını bu inanç doğrultusunda şekillendirmektedir.